BrigandZe Open Kugby

Om het begin van het 2024-2025 seizoen goed in te zetten starten we met ons unieke BrigandZe Open Kugby tornooi. Hier vind je nodige info om jullie weer warm te maken voor een onwaarschijnlijk plezante BrigandZe namiddag! 

Op zaterdag 31 augustus verwachten we jullie om 13u30 op ons plein. 

Voor diegenen die nog volk moeten ronselen en niet goed weten hoe alles weer juist in elkaar zat, het is KUBBen met een rugbybal. Voor wie de korte omschrijving niet voldoende is, onderaan de mail vind je het verkorte KUGBY reglement. 

Zoek alvast je ploegmaats bijeen (max 5man – €15/ploeg) en schrijf je in via ondestaande knop!

Blijf na het tornooi gerust hangen, want na de wedstrijden is de End-of-season BBQ weer van de partij. Er is keuze tussen vlees (3stuks) en veggie. Graag op voorhand reserveren. Eten te weinig hebben, wil niemand!

De menu’s worden vergezeld van groenten en brood. We vragen hiervoor €18/menu.

Dus concreet
 • Stap 1: Zoek een ploeg 
 • Stap 2: Schrijf je in met:
  • Teamnaam;
  • Team Kapitein;
  • aantal BBQ (vlees of veggie))
 • Stap 3: Speel, eet en drink met ons mee op 31/08 
Overzicht van de dag
 • 13u30: ontvangst ploegen
 • 13u45: briefing + overlopen reglement
 • 14u: start 1e wedstrijden
 • …u: einde wedstrijden
 • +- 18u: start BBQ
 • 21u: einde BOK

Zijn er toch nog bijkomende vragen, spreek ons aan stuur je vragen naar: bok@brigandze.be

Het BOK-Team

Reglement

Reglement BrigandZe Open Kugby (Aangepaste versie van http://www.KUBBspel.be/inhoud/spelregels-KUBB)

Spelverloop

Stel: Het team met jongste deelnemer mag starten. Stel in dat geval, Team A mag beginnen. Om de beurt, worden van op de eigen basislijn 5 ballen in de richting van de torens op de basislijn van team B gegooid. De ballen die in het veld landen, alsook alle omvergeworpen torens blijven op het speelveld tot alle 5 de ballen zijn geworpen.

Als team A de 5 geworpen heeft, is team B aan de beurt. Een beurt verloopt vanaf nu altijd in drie stappen:

 • team B neemt alle omvergeworpen torens op en werpt deze (onderhands) van op de eigen basislijn terug in de speelhelft van team A,
 • team A zet de door team B geworpen torens overeind op de plek waar deze zijn terechtgekomen, door ze linksom of rechtsom te kantelen in de lengterichting van de toren. Deze torens zijn vanaf dat moment veldtorens geworden.
 • Team B werpt nu de 5 ballen op de torens van team A. Eerst moeten de veldtorens van team A worden omgeworpen, alvorens men op de basistorens mag werpen. Een te vroeg omgeworpen basistoren (dus voordat alle veldtorens om zijn) wordt meteen (voor de eerstvolgende worp) weer recht gezet.

Hierna is team A weer aan de beurt. Stap 1 t.e.m. 3 worden herhaald. Zodra een veldtoren wordt omvergeworpen, verlaat deze het spel. 

Als het ene team er niet in slaagt, in één beurt, alle veldtorens omver te werpen, mag het andere team. Voor stap 3 van op de nieuwe, denkbeeldige werplijn de ballen gooien. 

De nieuwe werplijn is de denkbeeldige lijn waarop de voorste (dichtst bij de koning) veldtoren nog overeind staat (opgelet! Omgegooide basistorens worden nog altijd teruggeworpen van op de basislijn).

Het spel gaat op deze manier heen en weer, tot dat een van de twee teams alle veld- en basistorens van het andere team omver heeft geworpen.

Het team dat hier in slaagt, mag ,indien het nog min. 3 ballen over heeft, proberen om de koning omver te werpen. Dit gebeurt altijd vanaf de eigen basislijn, ongeacht of er nog veldtorens overeind staan op de eigen helft.

Winnaar

Het team dat de koning omver heeft geworpen, heeft het spel gewonnen. Als een team de koning echter al eerder in het spel (per ongeluk) omver werpt, dan wint het andere team. 

De nog rechtstaande basis torens bij de verliezer gelden als minpunten. Je schrijft dit aantal, in min, op het klassementstabel. Op deze manier is het op het einde van het tornooi een klassement mogelijk. 

Winnaar schrijft +5, verliezer schrijft min ‘Aantal basistorens’

Terugwerpen van de torens

Het terugwerpen van de torens dient altijd van op de eigen basislijn te gebeuren. Alle torens worden na elkaar in de speelhelft van de tegenstander geworpen.

Nadat alle torens geworpen zijn, wordt bepaald welke torens ‘uit’ zijn. Een toren is ‘uit’ als deze na rechtzetten met minder dan de helft van het grondvlak binnen de speelhelft kan staan. Indien mogelijk moet een toren ‘in’ gezet worden, ook al betekent dat dan dat de toren maar in één richting kan gedraaid worden door de tegenpartij.

Alle torens die na de eerste poging ‘uit’ het speelveld liggen, worden opnieuw geworpen volgens de regels. De torens die reeds ‘in’ waren, blijven onaangeroerd. Indien de opnieuw geworpen torens weer ‘uit’ zijn, mag de tegenpartij deze torens plaatsen op een plek naar keuze binnen de eigen speelhelft. Dit moet wel op minstens één werpballengte van de koning en de hoek- en middenpaaltjes.

De minimale afstand van één werpballengte geldt niet als een team zelf een toren in de buurt van de koning of de veldpaaltjes heeft geworpen.

Indien je een veldtoren op een veldtoren werpt, mogen deze op elkaar gezet worden en als dusdanig 1 toren vormen. Vallen deze om, zonder tussenkomst van een bal, worden deze opnieuw rechtgezet.